Bestuur

Epko J. Bult, voorzitter

Studeerde voor zijn kandidaats sociale geografie aan de Vrije Universiteit en daarna voor zijn doctoraal culturele pre-en protohistorie met nadruk op de Middeleeuwen aan het Albert Egges Instituut voor Prae-en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam.
Werkte van 1985 tot en met 1990 als wetenschappelijk medewerker bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort Vanaf 1991 tot 2006 werkte hij als gemeentelijk archeoloog in Delft, Maasland, Schipluiden, De Lier en Pijnacker-Nootdorp, daarna als archeoloog bij Archeologie Delft eo. Vanaf 2002 is hij ook als docent middeleeuwse archeologie verbonden aan de faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. Hij is in 2021 met pensioen gegaan, maar houdt zich nog altijd met archeologie bezig.

Hemmy Clevis, penningmeester

Studeerde in 1976 af als historicus aan de Rijksuniversiteit Utrecht en promoveerde aan diezelfde universiteit in 1990 op Nijmegen: Investigations into the Historical Topography and Development of the Lower Town between 1300 and 1500. In 1977 werd hij assistent archeoloog bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort. In 1987 werd hij gemeentelijk archeoloog van Zwolle en Kampen, enkele jaren later alleen van Zwolle. Hij is gespecialiseerd in laat- en postmiddeleeuwse keramiek en glas. Hij heeft talloze boeken en artikelen geschreven en heeft veel bundels en jaarboeken geredigeerd. Hij is in 2020 met pensioen gegaan maar houdt zich nog altijd met archeologie bezig, vooral met het realiseren van boeken.


Annet van Vulpen, secretaris

Is afgestudeerd als docent muziek Conservatorium Zwolle (1983). Ze was werkzaam op MBO Landstede te Harderwijk tot 23 augustus jongstleden. Thans met pre-pensioen.
Ze is werkzaam vanaf 1987 bij de amateurarcheologie Zwolle. Haar werkzaamheden bestaan uit restaureren. Eerst aardewerk en later historisch glas voornamelijk van opgravingen in Zwolle en omgeving, maar ook Nijmegen en Harderwijk.
Ze is werkzaam geweest als coördinator bestuurszaken en betrokken bij personeelszaken vooral te Nijmegen voor de Stichting Ruud van Beek vanaf 2009 tot de opheffing van de stichting. Ze is ook secretaris van het bestuur van Stichting Promotie Archeologie.

Suzanne Wentink, lid

Na een propedeuse in de culturele antropologie is zij in 1986 gestart met de studie prae- en protohistorie en in 1988 met de studie planologie, beide afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Na eerst een korte tijd bij de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek gewerkt te hebben en vervolgens bij RAAP, is zij sinds 1998 werkzaam bij Het Oversticht als provinciaal archeoloog van Overijssel. Zij houdt zich in de breedte bezig met archeologie op het gebied van beleid, het provinciale archeologisch depot, publicaties en publieksparticipatie.

Harry van Enckevort, lid

Studeerde Historische Geografie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen (1986 cum laude) en Culturele Prehistorie met de nadruk op Provinciaal Romeinse Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam (1988). Hij was daarna wetenschappelijk assistent en projectleider Romeinse tijd bij de toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort, en werkt sinds 1995 als senior-archeoloog en projectleider bij Bureau Archeologie en Bodemkwaliteit van de gemeente Nijmegen. Als auteur van talrijke publicaties over de Romeinse tijd, Romeins aardewerk en metalen voorwerpen uit de afgelopen 2000 jaar is hij tevens mede-auteur van Nijmeegse stadsgeschiedenis (2005) en de Engelse vertaling daarvan (2009). Op 21 november 2012 verdedigde hij met succes zijn proefschrift aan de Universiteit Leiden.

Roos van Oosten, lid

Studeerde af als archeoloog (2003) en historicus (2006) en promoveerde op een historisch-archeologisch proefschrift, De stad, het vuil en de beerput (handelseditie 2015). Sinds 2011 werkt ze als universitair docent en onderzoeker urbane archeologie van de late middeleeuwen en de vroegmoderne periode aan de Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden. Ze heeft een (te) brede onderzoeksbelangstelling en materiële cultuur is één van de onderwerpen waar ze over heeft gepubliceerd. Ze redigeerde samen met collega’s zeven verschillende bundels met artikelen, zit in de redactie van Medieval Low Countries, Analecta (APL) en het historisch jaarboek Flehite (Amersfoort).   


Doelstellingen
Financiën