Word donateur

Eénmalige gift

Uw gift draagt bij aan het tot stand komen van publicaties en kan worden gebruikt ter ondersteuning van congressen en lezingen.

Maak een bedrag over naar NL93 INGB 0009 0168 24.

De Stichting Promotie Archeologisch Onderzoek is geregistreerd als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift kan hierdoor onder voorwaarden in aanmerking komen voor belastingaftrek. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag naar de belastingdienst.


Doorlopende schenking of schenkingsovereenkomst

Bij schenkingen via wederzijdse overeenkomst is het gedoneerde bedrag in zijn geheel aftrekbaar (geen drempel) voor de belastingen (zelfs 125% omdat het een culturele ANBI stichting betreft.) U legt dan vast dat u gedurende vijf jaar, jaarlijks een bepaald bedrag aan de stichting schenkt. U vult dan een belastingformulier in dat u via deze link kunt openen en krijgt het ondertekend door ons terug met een contractnummer dat u nodig hebt bij het invullen van uw belastingaangifte.


Fonds op naam 

Het is mogelijk om onder de Stichting Promotie Archeologisch Onderzoek een fonds op naam in te stellen. Deze vorm van schenking biedt u de mogelijkheid om binnen de doelstellingen van de stichting uw bijdrage heel gericht te besteden. Het fonds op naam kan uw familie- of bedrijfsnaam dragen zodat duidelijk is van wie de schenking afkomstig is. Het fonds op naam wordt beheerd door het bestuur.

Het is mogelijk om een fonds op naam op te richten vanaf een inleg van € 50.000,00. De afspraken die we maken over het bestedingsdoel, de looptijd en de wijze waarop het vermogen vrijkomt worden vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.
Het bestaan van het fonds op naam wordt ook op de website bekend gemaakt.

Omdat we een culturele ANBI stichting zijn is er geen schenk- of erfbelasting verschuldigd. Het is mogelijk om een fonds of naam bij leven af te sluiten, maar u kunt het ook in uw testament opnemen.

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op.
 

Legaat of erfstelling

U kunt de Stichting Promotie Archeologisch Onderzoek als (mede)erfgenaam benoemen.

U kunt er voor kiezen om de stichting als legataris te benoemen. U laat dan een duidelijk omschreven gift (legaat) na. Dit kan een geldbedrag zijn maar ook een onroerend goed (bijvoorbeeld een huis).

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op.


Boeken

U kunt uw boeken aan de stichting doneren. Die gaan dan naar SPA uitgevers, waarmee wij een overeenkomst hebben dat de Stichting Promotie Archeologisch Onderzoek 50% van de opbrengst krijgt.