Cogs, small cogs and boats

In 2015 werden we door Karel Vlierman benaderd met de vraag of we zijn manuscript met tekeningen over ca. 20 in Nederland en België opgegraven koggeschepen wilden uitgeven. Hij toonde ons ordners vol met teksten en afbeeldingen en tientallen rollen met tekeningen.

Auteur Karel Vlierman heeft de opgegraven koggen tot in detail getekend op schaal 1:20. Naast de tekeningen van de vondsten heeft Karel ook reconstructietekeningen gemaakt van deze schepen.


De tekeningen zijn de basis voor het onderzoek. De stichting vindt het van belang dat deze op papier te bekijken zijn en niet digitaal. Deze tekeningen moesten voor deze uitgave echter digitaal bewerkt en ingekleurd worden en de tekst moest vertaald worden naar het Engels. De bijdrage van de stichting bestaat uit het bekostigen van deze werkzaamheden.

Stichting Promotie Archeologisch Onderzoek en zijn voorganger Stichting Promotie Archeologie hebben deze indrukwekkende publicatie ondersteund omdat het een zeer belangrijk maritiem archeologisch onderzoek is naar alle in de Lage Landen opgegraven koggen.

Met ruim 1000 pagina’s en 70 tekeningen op A1 en A2-formaat is dit een onmisbaar naslagwerk over de geschiedenis van de (koggen)scheepsbouw.


Het boek is te bestellen via de website van SPA Uitgevers.