Historische Houtconstructies in
Nederland

Vijfentwintig jaar na de eerste druk verscheen deze vierde druk. Het is opvallend dat deze publicatie nog steeds actueel genoeg is om opnieuw uit te geven, hoewel de onderzoekswereld in vijfentwintig jaar niet heeft stilgelegen. Nieuwe vondsten van de afgelopen jaren, zoals de oudst bekende bovengrondse boerderij van Nederland uit ca 1263 die in Best (Noord-Brabant) werd ontdekt, passen nog steeds in de typologie die Ir. G. Berends in de jaren ’90 opstelde.


G. Berends kwam met het verzoek om een heruitgave van het boek, er was nog steeds veel vraag naar. De stichting heeft financieel bijgedragen aan de heruitgave van het boek.

De vierde druk is een tekstueel ongewijzigde uitgave. Wel bevat het enkele andere foto’s omdat de foto’s van de vorige uitgaven niet meer beschikbaar waren. Ook is de vormgeving gemoderniseerd en aangepast.

Door de vele foto’s en uitgebreide constructie- en doorsnedetekeningen is het boek voor zowel vakmensen als nieuw publiek interessant. Hierdoor wordt het een zeer bruikbaar naslagwerk over houtconstructies en bouwgeschiedenis van de talrijke historische boerderijen en gebouwen die ons land rijk is. SPA-Onderzoek vind het belangrijk dat deze kennis goed toegankelijk is.

Het boek wordt nu, na publicatie, veelvuldig besteld door bouwbedrijven en architectenbureaus. Dit laat wel zien dat het boek nog altijd actueel is.

 

Het boek is te bestellen via de website van Spa Uitgevers