Over ons 

Wij maken geschiedenis bestaat sinds 2017 en we hebben dan ook al heel wat projecten uitgevoerd. Voor de collega archeologen is dat het Deventer Systeem, een classificatiesysteem voor laat- en postmiddeleeuws aardewerk en glas, waar inmiddels een groot deel van de beroepsarcheologen gebruik van maakt. Ook organiseren wij de jaarlijkse BNA-dagen, de contactdagen voor Belgische en Nederlandse archeologen en bouwhistorici, en het Assembled Articles Symposium over middeleeuwse keramiek en glas. Voor een groter publiek maken wij publieksvriendelijke boeken om zo archeologisch onderzoek van de verre prehistorie tot de moderne tijd toegankelijk te maken. De publicaties worden uitgegeven via SPA uitgevers.

Helpt u ons mee onze doelen te realiseren?

Doelstellingen
Bestuur
Financiën